POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament: GRUPO OPTIM
Direcció: Calle Espigolera, 13 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Telèfon:  +34 93 480 93 93
Correu electrónic: info@optim.vision

Finalitat del tractament:

1. Gestionar l’Enviament d’informació que ens sol·liciti.

2. Enviar-los informació sobre els esdeveniments, activitats i informació que considerem que pugui ser del seu interès.

L’informem que pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a la direcció del responsable del tractament.
Si vostè ho retira, els tractaments que s’hagin realitzat abans continuaran sent vàlids.

Legitimació del tractament:

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat.

Conservació de les dades:

Les seves dades es guardaran fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Destinataris de dades:

No es realitzaran cessions de dades.

Transferències Internacionals de dades:

No es realitzaran transferències internacionals de dades.

Drets de l’interessat:

  • Accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals seus o no, a saber quins són, perquè es fan servir, com temps es van a guardar, l’origen dels mateixos i si s’han comunicat o es van a comunicar a un tercer.
  • Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i al fet que es completin les dades personals incompletes.
  • Cancel·lació: dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal quan siguin inadequats, excessius o ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits, inclòs el dret a l’oblit.
  • Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, al fet que es realitzi el tractament de les seves dades personals o a sol·licitar que cessi en el tractament.
  • Limitació del Tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tractin les seves dades més enllà de la mera conservació dels mateixos.
  • Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Exercici dels drets:

L’exercici de drets s’ha de fer per escrit adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu, i dirigir-la a l’adreça de correu electrònic info@optim.vision
Així mateix, posem a la seva disposició models per al seu exercici, que poden recollir-se en les nostres instal·lacions.
Per a més informació: www.agpd.es

Dret de reclamació davant l’Autoritat de Control:

En el cas que no s’hagin respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades situada a la carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es
En tots dos casos, ha d’acompanyar la documentació pertinent.